Slika: Kampanja v arabščini, ne pa v drugem deželnem jeziku

Kampanja v arabščini, ne pa v drugem deželnem jeziku

Te dni so vsa gospodinjstva v Avstriji prejela informacije o kampanjah cepljenja proti COVID-u, ki so bile pohvalno ponujene tudi v osmih migrantskih jezikih, kot so turščina ali arabščina, pa tudi skoraj identično besedilo v bosanskem, hrvaškem in srbskem jeziku. To je dobro, ker COVID ne pozna jezikovnih meja in se širi tudi med 1,5 milijona priseljencev v Avstriji.

Nerazumljivo pa je dejstvo, da so pozabili na manjšinske jezike avtohtonih narodnih skupnosti, ki od nekdaj živijo v Avstriji. Na Koroškem morda zato, ker slovenščina v deželni ustavi ni zasidrana kot drugi deželni jezik.

Narodni svet koroških Slovencev zato poziva pristojna ministrstva, naj v podobnih dejanjih v prihodnje ne pozabijo na ustavnopravno zaščitene jezike s strani Republike Avstrije priznanih avtohtonih narodnih skupnosti.