Slika: Köfer in Slovenci

Köfer in Slovenci

Kot je bilo razvidno iz medijev, predvsem slovenskega sporeda ORF, se je predsednik Team Kärnten, Slovencem dokaj naklonjeni Gerhard Köfer, v zvezi z narodnostno skupnostjo v nedavnem intervjuju v ORF-u, izmikal kar nekaterim vprašanjem.

Tako ni dal jasnega odgovora glede na razširitev veljavnostnega območja za dvojezično sodstvo, menil je pa tudi, da novela manjšinskega zakona ni nujna.

Kot izkušen politik bi gospod Köfer moral vedeti, da je Zakon o narodnostnih skupnostih bil sprejet tedaj, ko je še obstajala komunistična Jugoslavija, leta 1976, torej pred 47-imi leti. Od tedaj naprej se je pa marsikaj spremenilo. Recimo je sedaj slovenščina uradni jezik v EU. Moral bi tudi vedeti, da je socialistični državni sekretar Josef Ostermayer leta 2011 obljubil nov Zakon o narodnostnih skupnostih. Tudi koalicijska pogodba sedanje vlade to predvideva. 

Ne gre torej zato, ali je za nekega politika nek zakon nujen ali pa ne, gre za izpolnjevanje mednarodnih obveznosti, kot je to državna pogodba. Kar se pa vprašanja tiče, ali je nekaj nujno ali pa ne, bi morala o tem odločati manjšina sama, ne pa politika. Narodnostna skupnost ve sama najbolj, kaj je nujno ali pa ne.