Foto: DZ-RS, Matija Sušnik
Slika: Foto: DZ-RS, Matija Sušnik

Komisija za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu

V petek, 08. 09. 2023, je v Državnem zboru potekala 6. redna seja Komisije za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu. Narodni svet koroških Slovencev je na seji zastopal predsednik Zbora narodnih predstavnikov - ZNP, Nanti Olip.

Kot edina točka dnevnega reda je bila seznanitev s Poročilom o realizaciji načrtovanih dejavnosti in sredstvih za Slovence izven meja Republike Slovenije v letu 2022. K tej točki je na spletnih straneh Državnega zbora objavljeno naslednje gradivo: – Poročilo o realizaciji načrtovanih dejavnosti in sredstvih za Slovence izven meja Republike Slovenije v letu 2022, št. 009-03/22-11/2 z dne 8. 6. 2023.

Nanti Olip je na začetku izrazil popolno solidarnost z vsemi prebivalci Republike Slovenije ob nedavni naravni katastrofi.

Ob pogledu na nad 30 letno dobo (1995 je v državni zbor redno zahajal kot prvi neposredno izvoljeni predsednik NSKS) je Olip ugotovil, da ob pogledu na realnosti v državah v katerih živimo ne vemo, kaj bi se zgodilo s temi skupnostmi brez te učinkovite podpore Republike Slovenije in Urada, ki je v glavnem koordiniral te zadeve. Olip omeni 8 ali 10 predlogov reform na področju šolstva v zadnjih letih. Vedno je narodna skupnost dala dopolnila in zmeraj spet ugotovila, da se pravzaprav sistemskih rešitev, ki se tičejo narodne skupnosti, konkretno slovenščine, oblasti niti v enem primeru niso držale. V tem sklopu omeni tudi prizadevanje Urada za ohranitev slovenščine na Alpe-Jadranski univerzi v Celovcu.

Kot področje, ki je zelo zaskrbljivo, omeni Olip slovenščino v javnih ustanovah: 

Če izhajam iz 7. člena avstrijske državne pogodbe, smo pri topografiji pri eni četrtini korektne rešitve, pri topomastiki pri eni desetini, na področju sodstva, tudi tu hvala za vsa prizadevanja in pomoč, smo pri eni tretjini.

Olip zaokroži s ciljno usmeritvijo, da je treba še bolj povečati napore na evropski ravni ob veliki solidarnosti in podpori slovenskih poslancev in tudi poslancev južnega Tirola. Olip:

Največji izziv, ki ga vidim v prihodnje, je, kako ohraniti v narodnih skupnostih kadre.