Slika: Minority SafePack Initiative

Minority SafePack Initiative

NISI SAM. MILIJON PODPISOV ZA RAZNOLIKOST V EVROPI

V 47 državah Evrope živi okoli 340 avtohtonih manjšin – to je več kot 100 milijonov ljudi. Vsak sedmi Evropejec je pripadnik avtohtone manjšine / narodne skupnosti.

Poleg 24 uradnih jezikov Evrope imamo nad 60 regionalnih- ali manjšinskih jezikov, ki jih govori okoli 40 milijonov ljudi.

Člani Federalistične unije evropskij narodnih skupnosti (FUENS) so spravili na pot evropsko državljanjsko pobudo. Namen pobude je postaviti na noge največjo in najpomembnejšo solidarnostno akcijo manjšin v Evropi v zadnjih desetletjih.

Od leta 2011 naprej pobudo pripravlja skupina ustanovnih članov FUENS, Demokratična zveza Madžarov v Romuniji, Južnostirolska Ljudska stranka ter Mladina evropskih narodnih skupnosti (MENS).

Pri tem se aktivno poslužujemo možnosti političnega sodelovanja v Evropski uniji, ki se je vzpostavila z Lizbonsko pogodbo. V enem letu bomo zbrali milijon podpisov, da bi tako zavezali Evropsko unijo, da se aktivno vključi v dialog za izboljšanje sodelovanja evropskih manjšin ter regionalnih- in manjšinskih jezikov.

Skupno s strokovnjaki smo s pobudo „MINORITY SAFEPACK“ izdelali sveženj ukrepov in konkretnih pravnih aktov (zakonov) za pospeševanje in zaščito evropskih manjšin ter regionalnih- in manjšinskih jezikov.

Z državljanjsko pobudo se bomo obrnili na Evropsko unijo. Istočasno se bomo  z državljanjsko iniciativo prizadevali v celotni Evropi za sistem solidarnosti med manjšinami in nudili priliko, da se podpisne akcije lahko udeležijo državljani vseh evropskih držav.

http://www.minority-safepack.eu/

http://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2851653/