Slika: Na Uradu o dvojezičnem sodstvu

Na Uradu o dvojezičnem sodstvu

Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu je vabil na posvet na temo dvojezično sodstvo na Koroškem. Za Narodni svet koroških Slovencev se je sestanka udeležil Matevž Grilc, dolgoletni predsednik organizacije. Narodni svet se zavzema za razširitev dvojezičnosti na sodišča v Velikovcu, Celovcu in Beljaku, kakor to predlaga in podpira stroka.

 

Takole je zapisal Urad na svoji facebook strani:

Na Uradu Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu skrbno spremljamo oblikovanje predlogov za reformo sodstva pri naših severnih sosedih. Zaradi tega smo kot koordinativni organ, pristojen za Slovence v zamejstvu danes, 23.10.2019 sklicali prvi skupni sestanek vseh ključnih deležnikov na temo dvojezična sodišča v deželi Koroški.

V poglobljeni in konstruktivni razpravi so se izmenjala stališča ter izpostavili ključni vidiki, pomembni za nadaljnjo obravnavo tega izredno pomembnega vprašanja z namenom, da se v prihodnje zagotovi pravice avtohtone slovenske narodne skupnosti na Koroškem s področja sodstva.

Državna sekretarka, Olga Belec je izrazila zadovoljstvo, da so se celovito naslovile najpomembnejše vsebine in pogledi, na katere moramo biti v prihodnje še posebej pozorni.

Sestanka so se udeležili predstavniki avtohtone slovenske narodne skupnosti z avstrijske Koroške in sicer: g. Grilc/NSKS, g. Brumnik /ZSO, g. Smrtnik/SKS, g. Hribar/EL ter g. Vouk/Društvo slovenskih pravnikov na Koroškem, ter predstavniki ministrstva za pravosodje in ministrstva za zunanje zadeva.