slika: Marko Smrtnik
Slika: slika: Marko Smrtnik

Narodni svet koroških Slovencev čestita Smrtniku

Narodni svet je v svoji izjavi pred volitvami priporočal tiste slovenske kandidate, ki bi odločali v zadevah narodnostne skupnosti avtonomno in neodvisno. To je bil slučaj tudi pri podžupanu Železne Kaple, Francu Jožefu Smrtniku na listi Team Koroška. Zato Narodni svet Smrtniku, ki je tudi član organizacije, ob izvolitvi iskreno čestita! Smrtnik je zelo izkušen politik in bo na najboljše možen način zastopal narodno skupnost v bodočem koroškem deželnem zboru. Obžalujemo pa tudi, da biokmetici iz Bilčovsa, državni poslanki Olgi Voglauer, ki je sicer poboljšala rezultat Zelenih, ni uspel vstop v koroški deželni zbor.

Pri socialistih je bil Peter Kaiser za Slovence najboljši možni kandidat, ki pa takega poraza osebno ni zaslužil.

Razveseljivo je tudi, da Svobodnjaška stranka s svojimi grožnjami o »Slovenizaciji« Koroške vsaj na mešanem ozemlju ni pridobila volilcev, v nekaterih občinah je celo zgubila.

V glavnem komentatorji pričakujejo novo vlado, ki jo bodo sestavili oslabljeni socialisti, ki so pa še vedno daleč največja stranka, in ojačana Ljudska stranka. Ti dve stranki sta dokaj harmonično vladali skupaj tudi do sedaj.

Ob deželnozborskih volitvah in dvanajsti obletnici bolečega kompromisa o krajevnih napisih, pa slovenska narodna skupnost še vedno čaka na tedaj obljubljeno temeljito reformo Zakona o narodnih skupnostih.

Klagenfurt/Celovec, 06. 03. 2023

 

Franz Jožef Smrtnik v ODMEVIH na RTV Slo