slika: Sara Krištof
Slika: slika: Sara Krištof

Narodni svet koroških Slovencev obsoja mazaško akcijo

Narodni svet koroških Slovencev obsoja mazaško akcijo v mestnih občini Pliberk in tržni občini Dobrla vas. Očitno nekateri še vedno ne razumejo, da na Koroškem živita dve enakopravni narodni skupnosti in se govorita dva deželna jezika.

Pri Narodnemu svetu nadalje izražajo upanje, da bodo storilce akcije čim hitreje našli in se taki primeri ne bodo več ponovili. Očividno nekdo hoče pred občinskimi volitvami dvigati napetosti.

Mazaške akcije naj ne postanejo spet vsakodnevne, kakor so to bile v zdavnaj preteklih časih.