Slika: Narodni svet pozdravlja uspešne pobude za dokumentacijo in ohranjanje slovenskih zemljepisnih imen

Narodni svet pozdravlja uspešne pobude za dokumentacijo in ohranjanje slovenskih zemljepisnih imen

Na začetku maja 2023 je v New Yorku potekalo zasedanje ekspertne skupine za standardizacijo zemljepisnih imen pod krovom Organizacije združenih narodov (UNGEGN). Med prispevki, ki jih je na zasedanju predstavila Avstrija (Delovna skupnost za standardizacijo zemljepisnih imen v Avstriji – Arbeitsgemeinschaft für Kartographische Ortsnamenkunde, AKO) je bila tudi predstavitev novega občinskega zemljevida iz Sel. Prispevek je pripravila Martina Piko-Rustia, na zasedanju ga je predstavil dr. Peter Jordan, častni član AKO. Zemljevid je zbudil mednarodno pozornost, saj je zgled ne le za ohranjanje slovenskih zemljepisnih imen na Koroškem, temveč tudi zgled za standardizacijo zemljepisnih imen narodne manjšine. Predstavnik Slovenije je na zasedanju UNGEGN pohvalil dobro delovanje Avstrijske delovne skupnosti za standardizacijo zemljepisnih imen na področju ohranjanja imen slovenske manjšine na Koroškem, za zemljevid pa sta se zanimala predstavnik Kitajske in predstavnik Savdske Arabije.

Projekt dokumentacije zemljepisnih imen na Koroškem je bil na konferencah UNGEGN od leta 2016 naprej večkrat predstavljen kot uspešen projekt ohranjanja in standardizacije slovenskih zemljepisnih imen na Koroškem in kot pomembna Unescova dediščina Avstrijske Unescove komisije. Doslej je izšlo 11 zemljevidov za 8 občin, številni zemljevidi so v pripravi. Na osnovi tega dolgoletnega dela slovenskih društev in občinskih list ter interesnih skupnosti je leta 2022 izšel prvi zemljevid, ki ga je izdala občina. Zemljevid je novost, saj je občina Sele v uradni občinski zemljevid vključila tudi vsa lokalna slovenska imena.

Selski zemljevid je od maja 2023 najprej dostopen tudi na spletnem portalu FLU-LED, ki ga urejuje Vinko Wieser pod okriljem Slovenske prosvetne zveze. Na spletnem zemljevidu je tudi zbirka imen iz občine Železna Kapla (vas Korte), ki so jo člani SPD Obirsko pod vodstvom predsednika Avgusta Brumnika dokumentirali v zadnjih letih in v njo vključili tudi imena, ki jih je že pred leti dokumentiral v svoji disertaciji dr. Ludvik Karničar. Objavljena so tudi hišna imena vasi Lovanke, ki jih je dokumentiral Markus Druml.

Svoje delo je v lanskem letu uspešno nadaljevala tudi Razvojna agencija Zgornje Gorenjske (RAGOR) s Klemenom Klinarjem na čelu. Izdali so štiri nove zemljevide z ledinskimi imeni v naslednjih katastrskih občinah: Savica (Bohinj VI), Nemški Rovt (Bohinj VII), Dobrava pri Kropi, Zaloše (Radovljica II) ter Podhom in Spodnje Gorje (Gorje I). Vsa zbrana imena in z njimi tudi imena v katastrski občini Hraše v občini Medvode, kjer je imena ob sodelovanju RAGOR-ja zbralo Turistično društvo Hraše in jih obeležilo na informacijski tabli v vasi, so vključena v spletno dokumentacijo na kulturnem portalu hišnih in ledinskih imen www.ledinskaimena.si oz. www.flurnamen.at.

Narodni svet koroških Slovencev pozdravlja vse uspešne pobude za ohranjanje in dokumentacijo zemljepisnih imen na Koroškem in se zahvaljuje slovenskim društvom in občinskim listam, interesnim skupnostim, dvojezičnim občinam, inštitutu Urban Jarnik, SPZ in KKZ za izredno delo, ki je tudi na mednarodni ravni cenjeno in priznano. Čestitamo! Posebna hvala velja tudi vsem posameznikom/posameznicam, ki s požrtvovalnim delom v domačih krajih skrbijo za to, da zemljevidi sploh lahko nastanejo in izidejo.