slika: pixabay.com
Slika: slika: pixabay.com

Narodni svet še enkrat o četrti kitici deželne himne

Te dni je v Nižji Avstriji končala svoje delo komisija zgodovinarjev, ki jo je ustanovila zvezna dežela. 

Ugotovila je, da besedilo spodnjeavstrijske himne ni problematično, ampak da se je treba kritično baviti z avtorjem himne. Franz Karl Ginzkey je bil namreč član zloglasne NSDAP in je poleg tega pozdravil priključitev Avstrije Nemčiji.

Podobno je na Gradiščanskem, saj je avtor besedila, Peter Zauner, bil kandidat za stranko NSDAP in se aktivno udeleževal njihovih prireditev. Zato je urad socialističnega deželnega glavarja Petra Doskozila izjavil, da je treba znanstveno delo o biografiji Petra Zaunerja "intenzivirati".

Identičen problem imamo tudi na Koroškem, saj je - poleg popolnoma neprimerne vsebine - avtorica četrte kitice, Agnes Millonig, tudi bila članica Hitlerjeve stranke NSDAP, ter "NS - Frauenschaft" in je poleg tega iz vsega srca pozdravila priključitev Avstrije nemškemu Reichu: "Das Heilige Ja" za Anschluss. To se pravi, da je pozdravila izginotje Avstrije. To gospo Agnes Millonig je počastilo mesto Celovec leta 1996 s svojo ulico. Millonigova četrta kitica se poleg tega v originalu konča z besedami: "Das ist mein deutsches Heimatland", kar so šele pozneje spremenili v "mein herrlich Heimatland". 

Nižja Avstrija in Gradiščanska se bavita z biografijo avtorjev himn in njihovo nacistično preteklostjo, kar bi se spodobilo tudi za Koroško. Še lepši bi pa bilo, če bi se uresničila stara ideja rektorja celovške univerze, Olivera Vitoucha, ki je že leta 2018 z dobro utemeljenimi besedami predlagal natečaj za novo besedilo koroške himne, usmerjeno v bodočnost. Podobno so se oglasili tudi naši študentje in študentke.

Človek se pa ne more znebiti neprijetnega občutka ob dejstvu, da so avtorji ali soavtorji treh avstrijskih deželnih himn bili aktivni pripadniki nacionalsocialistične ideologije.