photo: pixabay.com
Slika: photo: pixabay.com

Novela Koroškega službenega zakona - stališče NSKS

Preko sosveta za slovensko narodno sklupnost pri Uradu zveznega kanclerja na Dunaju smo prejeli osnutek zakona, s katerim se spreminja Koroški službeni zakon, Zakon o koroških deželnih in občinskih pogodbenih uslužbencih in drugi zakoni.

Narodni svet Koroških Slovencev je v odprten roku ocenjevanja podal stališče.