photo: www.ssw.de
Slika: photo: www.ssw.de

NSKS čestita SSW za vstop v zvezni parlament

Narodni svet koroških Slovencev čestita Südschleswigschem Wählerverband (SSW) za vstop v zvezni parlament Republike Nemčije po več kot 70 letih. SSW je zbirna stranka danske manjšine ter Frizijcev in je nastopila samo v zvezni deželi Schleswig-Holstein. Kot manjšinska stranka je izvzeta iz petodstotne klavzule za vstop v zvezni parlament. Kot taka je morala zbrati samo v zvezni deželi Schleswig-Holstein, ker je bila stranka voljiva, zadostno število glasov za sedež v Berlinu.

Pri Narodnemu svetu koroških Slovencev so prepričani, da je vstop manjšinske stranke v zvezni parlament velik dogodek za vse avtohtone narodne skupnosti v Nemčiji. Stefan Seidler se bo kot pripadnik danske manjšine prizadeval za potrebe narodnih skupnosti in bo njihov močan glas v Berlinu. Vstop SSW v zvezni parlament pa je hkrati tudi primeren trenutek, da Koroška in Avstrija razmislita o možnosti, da se stranke avtohtonih narodnih skupnosti izvzamejo iz tukaj veljavne štiriodstotne klavzule.