Slika: NSKS čestital novemu zveznemu kanclerju Nehammerju

NSKS čestital novemu zveznemu kanclerju Nehammerju

Narodni svet koroških Slovencev je v pismu čestital novemu zveznemu kanclerju Republike Avstrije, Karlu Nehammerju.

Hkrati se je Narodni svet zahvalil nekdanjemu zveznemu kanclerju Sebastianu Kurzu za znatno povišanje manjšinske podpore.

Nehammerja je NSKS opozoril, da je v vladnem sporazumu iz januarja 2020 cela stran namenjena zadevam narodnih skupnosti.

Ne da bi se spuščali v podrobnosti, Narodni svet koroških Slovencev pričakuje, da se bo po nastopu prihodnje zvezne vlade le-ta nemudoma lotila reform na področju narodnih skupnosti, kot jih predvideva vladni program, zlasti k spremembi Zakona o narodnih skupnostih.