foto: uszs.si
Slika: foto: uszs.si

NSKS in HKD na Uradu o delovanju CAN

Predstavniki Narodnega sveta koroških Slovencev - NSKS, Hrvatskega kulturnega društva - HKD in Centra avstrijskih narodnosti na Dunjau - CAN so ministru Mateju Arčonu in državni sekretarki Vesni Humar predstavili preteklo in sedanje prestrukturirano delovanje CAN. Pri tem so pozvali Urad k sodelovanju in podpori svojemu delovanju in prizadevanjem pri zaščiti slovenske in hrvaške narodne manjšine po 7. členu Avstrijske državne pogodbe. Delovanje CAN je podrobno predstavil tajnik Hubert Mikel.

Za Narodni svet koroških Slovencev so se srečanja udeležili predsednik Zdravko Inzko, predsednik ZNP Nanti Olip in tajnik Marko Oraže.