slika: nsks
Slika: slika: nsks

NSKS in HKD v Zagrebu o delovanju CAN

Predstavniki Narodnega sveta koroških Slovencev - NSKS, Hrvatskega kulturnega društva - HKD in Centra avstrijskih narodnosti na Dunjau - CAN so državnemu tajniku Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske, Zvonku Milasu predstavili preteklo in sedanje prestrukturirano delovanje CAN. Pri tem so iizpostavili kakor mesec dni nazaj na Uradu Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu potrebo po podpori svojemu delovanju in prizadevanjem pri zaščiti slovenske in hrvaške narodne manjšine po 7. členu Avstrijske državne pogodbe. Srečanja se je udeležil tudi predstavnik CAN, Hubert Mikel ter svetnik s posebnim položajem za vprašanja hrvaške narodne manjšine v inozemstvu, Milan Bošnjak.

Za Narodni svet koroških Slovencev so se srečanja udeležili predsednik ZNP Nanti Olip in tajnik Marko Oraže.