Slika: NSKS pred deželnozborskim volitvam 2023

NSKS pred deželnozborskim volitvam 2023

Narodni svet koroških Slovencev je v preteklosti vedno zastopal najvišjo politično avtonomijo narodne skupnosti, to je samostojno nastopanje. Krivični volilni red po izrednem uspehu Pavla Apovnika, ki je le za las zgrešil vstop v deželni zbor, je v zadnjih desetletjih samostojno kandidaturo več ali manj preprečil v škodo narodne skupnosti.

Izrecnih priporočil Narodni svet zato tudi za letošnje deželnozborske volitve ne daje. Med tremi vidnimi kandidati, ki kandidirajo pri raznih strankah (Manuel Jug pri Socialdemokratih na 19. mestu z možnostjo napredovanja, Franc Jožef na četrtem mestu pri Team Kärnten in Olga Voglauer na prvem mestu pri Zelenih) priporočamo tistega kandidata/kandidatinjo, ki bo imel v narodnostnih zadevah največ možnosti avtonomnega in samostojnega odločanja.