Slika: NSKS za poživitev »ožjega Koordinacijskega odbora«

NSKS za poživitev »ožjega Koordinacijskega odbora«

Na spletni strani Slovenskega sporeda ORF je bilo brati, da Skupnost koroških Slovenk in Slovencev (SKS) v svojem biltenu »Skupnost« objavlja zapis o soglasnem sklepu upravnega odbora, da se ustanovi Konferenca predsednikov in podpredsednikov vseh treh krovnih političnih organizacij.

Na tem mestu želimo pojasniti, da smo s strani Narodnega sveta koroških Slovencev že predlansko leto, novembra 2021, v obliki dopisa spodbudili ponovno poživitev »Ožjega koordinacijskega odbora« v katerem bi bile s predsedniki zastopane vse relevantne politične in stanovske predstavniške organizacije NSKS, ZSO, SKS, EL in SJK, obe osrednji kulturni organizaciji KKZ in SPZ, s predstavnico ali predstavnikom študentskih klubov in Iniciative Slovenski konsenz za ustavne pravice, Slovenska gospodarska zveza in Mohorjeva družba v Celovcu. Pismo smo ponovno poslali lansko leto, marca 2022. S strani SKS do danes ni bilo odgovora.

Omenjeni format je uvedel bivši predsednik Republike Slovenije, Borut Pahor, in se z njim sestal trikrat kot svetovalni organ pri iskanju skupnih imenovalcev v zvezi s spominskim letom koroškega plebiscita leta 2020. Že čez nekaj dni, 20. aprila 2023, pa vabi sedanja predsednica Republike Slovenije, Nataša Pirc-Musar, isti gremij na posvet in sicer pred srečanjem z avstrijskim kolegom Alexandrom Van der Bellenom.

S strani Narodnega sveta koroških Slovencev je vedno bila izražena želja po čim boljšem in poglobljenem usklajevanju znotraj narodne skupnosti. Ne moremo pa slediti temu, da bi spreminjali širok in reprezentativen format, ki predstavlja zelo širok spekter interesov narodne skupnosti in ga priznava politični vrh Republike Slovenije.