slika NSKS
Slika: slika NSKS

Občni zbor CAN

V prostorih Centra avstrijskih narodnosti na Dunaju je v torek, 10. oktobra 2017, potekal redni občni zbor CAN. Mag. Marjan Pipp je bil potrjen kot predsednik Centra s sedežem na Dunaju, ki je hkrati krovna organizacija vseh šestih priznanih narodnih manjšin v Avstriji. Hubert Mikel, ki je tudi član Zbora narodnih predstavnikov pri Narodnemu svetu koroških Slovencev, naprej ostaja tajnik, eden od častnih podpredsednikov Centra je Nanti Olip.

Prispevek na slovenci.orf.at: http://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2873150/