Foto: pixabay.com
Slika: Foto: pixabay.com

Platforma za dialog v Parlamentu – Narodni svet koroških Slovencev ni bil povabljen

Predsednik zveznega parlamenta, Wolfgang Sobotka, je nedavno vabil na uvodni dogodek platforme za dialog priznanih avtohtonih narodnih skupnosti v Avstriji, kot je predvideno v vladnem programu 2020-2024. V okviru te platforme za dialog naj bi razpravljali o temah prihodnosti, razvoju in prednostnih nalogah avstrijskih narodnih skupnosti. Če je to resen namen, je še toliko bolj nerazumljivo, da pomembne organizacije, ki lahko poleg potrebne legitimacije s strani narodne skupnosti prispevajo tudi potrebno strokovno znanje, niso bile povabljene na začetno prireditev platforme za dialog. Žal je ustrezno pismo Narodnega sveta predsedniku v zvezi s tem ostalo brez odgovora.

"Če Narodni svet koroških Slovencev kot najstarejša reprezentativna organizacija koroških Slovencev, katerih predstavniki so neposredno in demokratično izvoljeni, kljub pisnim pozivom ni bil povabljen na to ustanovno prireditev, se neizogibno postavlja vprašanje legitimnosti izbranih sogovornikov v tem novoustanovljenem gremiju," pravi Nanti Olip, predsednik Zbora narodnih predstavnikov pri NSKS.

Logika sestave iz predsednikov in podpredsednikov sosvetov je po eni strani v nasprotju s predlogi za reformo iz koalicijskega sporazuma, po drugi strani pa z nujnim priporočilom Sveta Evrope k Okvirni konvenciji. Zadnji je v svojih rednih pregledih še posebej opozoril na težave pravno zasidranih sosvetov in avstrijski zvezni vladi nujno priporočil, naj prednostno obravnava reformo sosvetov narodnih skupnosti, da bi zagotovili, da bodo ti predstavljali ustrezno institucijo, prek katere lahko pripadniki narodnih skupnosti učinkovito sodelujejo v vseh postopkih odločanja, ne le pri dodeljevanju kulturne podpore.

"Narodni svet koroških Slovencev se je vse od svoje ustanovitve vedno in trajno zavzemal za interese narodnih skupnosti, pripravljal konkretne in vsebinsko izdelane predloge in podlage ter v dialogu s predstavniki zvezne vlade in dežele skušal najti zadovoljivo rešitev za vprašanja, ki si jih želi narodna skupnost," nadaljuje Olip.

Sprejeta koalicijska pogodba zvezne vlade, vključno s programskimi točkami za sodobno reformo Zakona o narodnih skupnostih in vsemi povezanimi vsebinskimi vprašanji, ponuja edinstveno priložnost, da se resno, trajnostno in v prihodnost usmerjeno začne več kot potreben proces reforme za priznane avtohtone narodne skupnosti v Avstriji. Če bo Narodni svet koroških Slovencev povabljen, bo z veseljem sodeloval z ustreznim strokovnim znanjem.