Slika: Podelitev Einspielerjeve nagrade

Podelitev Einspielerjeve nagrade

ponedeljek, 18. novembra 2019, 19.00
Tischlerjeva dvorana Mohorjeve

Nagrado bo prejel:
dvorni svetnik prof. h.c. univ.-doc.
dr. Peter Jordan

...v zahvalo za svoje prizadevanje za priznavanje in
ohranjanje geografskih imen etničnih manjšin, kar krepi
prostorsko identiteto in kulturo dvo- in večjezičnih območij.

Pozdrav:
predsednik Krščanske kulturne zveze mag. Janko Krištof

Nagovor:
predsednik Narodnega sveta koroških Slovencev dr. Valentin Inzko

Glasbeni okvir:
Kvintet Krnica/Quintett Karnitzen