slika: Gotthardt
Slika: slika: Gotthardt

Podelitev Slomškove nagrade

V ponedeljek, 18. septembra je g. dekan in častni kanonik POLDEJ ZUNDER prejel Slomškovo nagrado za pastoralno-kulturne pobude in dejavnosti. Nagrado, ki jo skupaj podeljujejo duhovniško združenje Sodaliteta, Mohorjeva družba in Slovenski pastoralni center, je izročil krški škof Jože Marketz. Narodni svet koroških Slovencev ob prejemu nagrade iskreno čestita.

volksgruppen.orf.at