Slika: Poročilo dežele Koroške o položaju slovenske narodne skupnosti

Poročilo dežele Koroške o položaju slovenske narodne skupnosti

Dežela Koroška je prvič podala poročilo o položaju slovenske narodne skupnosti na Koroškem. To predpisuje nova deželna ustava.

Poročilo najedete na tej povezavi: https://www.ktn.gv.at/Service/News?nid=28597

K temu poročilu je Društvo koroških slovenskih pravnikov pripravilo stališče, katero podpiramo tudi s stani Narodnega sveta koroških Slovencev.