Slika: Poročilo o položaju slovenske narodne skupnosti na avstrijskem Koroškem 2023

Poročilo o položaju slovenske narodne skupnosti na avstrijskem Koroškem 2023

Odbor koroškega deželnega zbora za pravne zadeve, ustavo, imuniteto, narodne skupnosti, Evropo in peticije se je na svoji seji 15. junija ukvarjal s poročilom dežele Koroške o položaju slovenske narodne skupnosti na avstrijskem Koroškem 2023.

20.07.2023 so na pobudo deželnozborskega poslanca Franza Jožefa Smrtnika iz vrst stranke Team Kärnten bili vabljeni predstavniki narodne skupnosti, da podajo stališče k poročilu. NSKS - Narodni svet koroških Slovencev je zastopal predsednik ZNP, Nanti Olip. Pri tem je deželnegu glavarju dr. Petru Kaiserju predal obširno stališče NSKS.