Slika: Povišanje podpor

Povišanje podpor

Z veseljem in zadovoljstvom so pri Narodnemu svetu koroških Slovencev sprejeli vest o sklepuavstrijske vlade za povišanje podpor narodnim skupnostim v Avstriji. V Republiki Avstriji je šest priznanih avtohtonih narodnih skupnosti: koroški in štajerski Slovenci, gradiščanski Hrvati, Madžari na Gradiščanskem in na Dunaju, Čehi in Slovaki na Dunaju ter Romi na Gradiščanskem. Vlada je na svoji seji 7. oktobra sklenil povišanje podpor za 4 milijone evrov, kar bi pomenilo podvojitev. Denar naj bi bil namenjen pomladku narodnih skupnosti ter trajnostne zaščite medijev narodnih manjšin in (zlasti) njihovo preoblikovanje v digitalno ponudbo.

Predsednik Narodnega sveta koroških Slovencev, Valentin Inzko v izjavi poudarja, »da je ob letošnjih obletnicah (75-letnica konca vojne, 65-letnica podpisa ADP in 100-letnici plebiscita) skrajni čas za povišanje, saj se podpora narodnim skupnostim vse od leta 1995 ni spremenila. Veselimo se tudi donacije ob 100. letnici plebiscita na Koroškem v višini 4 milijonov evrov in hkrati upamo, da se bo podpora dejansko uporabila v prid slovenske narodne skupnosti na Koroškem in njenemu razvoju na področju šolstva, kulture, gospodarstva in vidne dvojezičnosti. Predvsem kulturna društva bodo sedaj lažje dihala in načrtovala. Društva, ki delujejo iz dneva v dan in so poleg družine in izobrazbe garant za naš obstoj in boljšo bodočnost.«

Pri Narodnemu svetu koroških Slovencev ob tem poudarjajo, da je povišanje podor izpolnitev prvega dela vladnega programa avstrijske vlade, nujno potrebni pa so še nadaljnji koraki na področju vzgoje in izobrazbe ter pri temeljiti reformi Zakona o narodnih skupnostih.