Slika: Povzetek stališča k 5. poročilu Republike Avstrija k Okvirni konvenciji o zaščiti narodnih skupin

Povzetek stališča k 5. poročilu Republike Avstrija k Okvirni konvenciji o zaščiti narodnih skupin

30. junija je Urad zveznega kanclerja na Dunaju razposlal 5. poročilo Republike Avstrije v skladu z drugim odstavkom 25. člena Okvirne konvencije o zaščiti narodnih manjšin. Poročilo obsega 254 strani in predsedniki sosvetov pri Uradu zveznega kanclerja so bili pozvani, da do 4. avgusta podajo stališča članov, povzete na največ 5 straneh.

Resna preučitev 254 stranskega poročila, ki je v večini pomembnih točk nepopolno in olepševalno, je v tem času nemogoča. S strani Narodnega sveta koroških Slovencev smo se obrnili na Društvo koroških slovenskih pravnikov s prošnjo, da izdelajo stališče, katero smo tudi oddali 2. avgusta 2021 v obsegu 47 strani.

Prejeli smo nadaljnjo pisanje Urada zveznega kanclerja s prošnjo, »da naj zaradi prevodov … predložimo povzetek stališča do najkasneje 25. avgusta, sicer bojo prevedli le prvih 5 strani prvotnega stališča.«

Tako ravnanje Urada zveznega kanclerja s poročilom Republike Avstrije in s stališči posameznih narodnih skupnosti lahko ocenjujemo tako, da se zavrača vsakršna razprava. Iz spoštovanja do Ministerskega odbora Sveta Evrope smo ugodili prošnji Urada zveznega kanclerja.

članek v časniku DELO