Slika: Poziv za oodajo vlog pri BKA za leto 2022

Poziv za oodajo vlog pri BKA za leto 2022

Urad zveznega kanclerja Republike Avstrije poziva na oddajo vlog za leto 2022. Rok oddaje vlog je 18. novembra 2021.

več informacij in potrebne obrazce najdete na spletn istrani BKA : Volksgruppen-Förderung - Bundeskanzleramt Österreich