Slika: Predstavljeni učni načrt je poseg v Manjšinsko-šolsko zakonodajo

Predstavljeni učni načrt je poseg v Manjšinsko-šolsko zakonodajo

Pred kratkim je bil predstavljen nov učni načrt za ljudske šole, tozadevni osnutek zakona pa je bil objavljen že 11. julija lani. Pri Narodnemu svetu koroških Slovencev se sprašujejo, kako je to možno, da s tozadevnim predlogom v naprej niso bili seznanjeni, ne s strani ministrstva, ne s strani izobraževalne direkcije, niti s strani predsedstva v sosvetu.

Sedaj predstavljeni učni načrt pri NSKS vidijo kot poseg v Manjšinsko-šolsko zakonodajo. Po besedilu Manjšinsko-šolskega zakona naj se namreč pouk za prijavljene otroke odvija v približno enakem obsegu v nemščini in slovenščini. Iz sedaj predstavljenega učnega načrta pa je razvidno, da je za pouk nemščine predvidenih 4-6 h tedensko, za pouk slovenščine pa samo še 3-4 h tedensko, torej za 25 % manj kot za pouk nemščine. V tem vidijo pri Narodnemu svetu kršitev §16 (1) Manjšinsko-šolskega zakona (»in annähernd gleichem Ausmaß«). 

Nova ureditev bi pa pomenila tudi kršitev Avstrijske državne pogodbe, ki v členu 7 (1) jasno zagotavlja sledeče:

»Avstrijski državljani slovenske … manjšine na Koroškem . . . uživajo iste pravice pod enakimi pogoji kakor vsi drugi avstrijski državljani, …«.

Za spremembe tako pomembnih zakonskih ureditev bi bile nujno potrebne priprave in konzultacije med izobraževalno direkcijo in krovnimi organizacijami ob upoštevanju mnenja stroke. Za tem pa neposredni pogovor z ministrstvom. Po definiciji nalog in dolžnosti sosveta pa bi se moral s to tematiko ukvarjati ta svetovalni gremij pri BKA, Uradu zveznega kanclerja – vendar tudi v sosvetu o tem osnutku ni bilo razprave. Če je sosvet pristojen za predložitev predloga o podporah narodni skupnosti in to tudi redno stori, je s tem očitno kompetenca tega gremija že izčrpana. V vseh ostalih vprašanjih tega gremija očitno nihče ne jemlje resno. 

Narodni svet zato zahteva (1) takojšen umik te zakonske spremembe in (2) pogovor s stroko, oz. pedagogi na terenu, skupno z Izobraževalno direkcijo in (3) s pristojnim ministrstvom. Dialoški forum v tem primeru ni pravi gremij, saj termin za sestanek Dialoškega foruma  še ni znan, šolsko leto in priprave za novo šolsko leto so pa tik pred nami. 

12 let po podpisu krivičnega memoranduma in po 12 letih zamujanja bi bilo pa poleg tega več kot potrebno novelirati obljubljeni Zakon o narodnih skupnostih. To pa predvideva tudi vladni program sedanje vlade. 

 

Celovec, 21. 03. 2023