slika: Urad predsednice Republike Slovenije
Slika: slika: Urad predsednice Republike Slovenije

Predstavniki slovenske narodne skupnosti na Koroškem so se srečali s predsednico RS Nataša Pirc-Musar

V četrtek, 20. aprila 2023, je predsednica Republike Slovenije, Nataša Pirc-Musar, vabila na srečanje predstavnike slovenske narodne skupnosti na Koroškem. Pred uradnim obiskom pri avstrijskemu kolegu Alexandru Van der Bellenu, se je želela seznaniti s položajem in o izzivih pri uresničevanju pravic manjšine.

Sogovorniki s Koroške so pri tem izpostavili pomen pravice do zagotovljenega kakovostnega izobraževanja od jasli do univerze. Edini so si bili tudi v tem, da je končno treba urediti pravico do rabe slovenskega jezika v sodstvu in drugih uradnih ustanovah v smislu člena 7 ADP.

Nanti Olip, ki je kot predsednik ZNP na srečanju zastopal Narodni svet je poleg tega še opozoril na obljubljeno novelizacijo Zakona o narodnih skupnostih, ki je del vladnega programa avstrijske vlade.