Slika: Rezultati volitev NSKS 2018
Slika: Rezultati volitev NSKS 2018
Slika: Rezultati volitev NSKS 2018
Slika: Rezultati volitev NSKS 2018

Rezultati volitev NSKS 2018

V četrtek, 28.junuja 2018, točno 69 let po ustanovitvi Narodnega sveta koroških Slovencev 28. junija 1949, je Osrednja volilna komisija v prostorih organizacije predstavila rezultate letošnjih volitev NSKS 2018 ter volitev v Zbor narodnihi predstavnikov in predstavnic.

Za vstop v Zbor narodnih predstavnikov in predstavnic se je potegovalo v 18 volilnih okoliš skupno 73 oseb. Predsednik Inzko je uvodoma ugotovil, da je zelo razveseljiv trend, da se je tako delež žensk na kandidatni listi kakor tudi delež mladih kandidatov ponovno povišal, kar priča o pravilni poti organizacije in daje upanje za bodočnost. Skupno je Narodni svet koroških Slovencev raposlal 6562 glasovnic, od teh so dobili povrnjenih 1822, kar pomeni volilno udeležbo 27,77%. Od teh je bilo neveljavnih 181 glasovnic.

18 predstavnikov v Zboru narodnih predstavnikov in predstavnic je bilo izvoljenih neposredno v volilnih okoliših kot krajevni zastopniki in krajevne zastopnice:

Urban Popotnig, mag. - Volilni okoliš 1 - Zilja

Simon Trießnig, mag. - Volilni okoliš 2 - Bekštanj, Podklošter, Beljak

Luka Janežič - Volilni okoliš 3 - Šentjakob v Rožu

Ludwig Lesjak - Volilni okoliš 4 - Vrbsko jezero

Stefan Schellander, mag. - Volilni okoliš 5 - Bilčovs, Kotmara vas

Valentin Inzko, dr. - Volilni okoliš 6 - Bistrica v Rožu

Franz Wutti, dr.Volilni okoliš 7 - Borovlje, Šmarjeta v Rožu

Nanti Olip - Volilni okoliš 8 - Sele

Matevž Grilc, dr. - Volilni okoliš 9 - Celovec in okolica ter vsi koroški Slovenci/vse koroške Slovenke zunaj dvojezičnega območja

Maria Urbas - Volilni okoliš 10 - Drava sever

Rudi Vouk, mag. - Volilni okoliš 11 - Dobrla vas

Christian Urank - Volilni okoliš 12 - Škocjan

Karl Hren, dr. - Volilni okoliš 13 - Galicija, Žitara vas

Folti Smrtnik - Volilni okoliš 14 - Železna Kapla

Mirko Smrečnik - Volilni okoliš 15 - Globasnica

Lucija Wakounig, mag. - Volilni okoliš 16 - Bistrica pri Pliberku

Štefan Domej, dipl. inž. - Volilni okoliš 17 - Pliberk

Alina Logar, BEd - Volilni okoliš 18 - Suha, Ruda

 

Ostalih 30 članic in članov 48 članskega Zbora narodnih predstavnikov in predstavnic se izvoli preko števila glasov prejetih na splošni listi.

Hanzi Mikl, dipl. inž.

Jokej Logar, mag.

Sonja Kert-Wakounig, mag.

Jože Wakounig, VŠS prof. mag.

Regina Smrtnik

Toni Olip

Danijel Olip, BEd

Marko Oraže

Verena Smrtnik

Simon Rustia

Katharina Kupper-Wernig

Martina Piko-Rustia, mag.

Martin Dovjak. mmag.

Pepca Druml

Lenart Katz

Svetlana Wakounig, mag.

Tanja Kramer, mmag.

Elena Rutar, BEd

Milan Blažej

Marjan Wakounig, ddr.

Sara Krištof, BEd

Jaka Dovjak

Dominik Urak, BSc LL.B.

Maximilian Domej, dr.

Vinko Kušej

Paul Buch

Adrijana Cudermann

Rafael Urank, BEd

Danijel Gregorič

Milena Ošina

 

V dodanih dokumenitih najdete potrebne podatke o volitvah NSKS, za nadaljna vprašanja se lahko obrnete na pisarno Narodnega sveta koroških Slovencev.