Slika: Skupščina delegatov FUEN sprejela glavno resolucijo o vojni v Ukrajini

Skupščina delegatov FUEN sprejela glavno resolucijo o vojni v Ukrajini

Skupščina delegatov FUEN je na kongresu v Berlinu v soboto, 1. oktobra 2022, sprejela glavno resolucijo o vojni v Ukrajini ter globalnem in evropskem okviru za zaščito manjšin.

"Obsojamo rusko agresivno vojno in vojne zločine ter poudarjamo, da je v interesu povezovanja, reševanja in preprečevanja konfliktov pomembno zaščititi in podpirati vse manjšine, ki živijo v državi," piše v njej. FUEN opozarja na "pomen poudarjanja pripadnosti k manjšinam v Ukrajini in priznavanja njihove udeležbe pri obrambi države" ter poziva: "Manjšine ne bi smeli poskušati potisniti na obrobje." V poročilu je zapisano, da bi morala "podpora Ukrajini s strani manjšin, ki živijo v državi po koncu vojne, privesti do nove manjšinske politike Ukrajine, ki bi zagotavljala pravice vsem manjšinam, ki živijo v Ukrajini, na podlagi evropskih konvencij o človekovih pravicah in manjšinah". Hkrati je treba ukrajinske manjšine enakopravno vključiti v načrte za obnovo in razvoj Ukrajine.

Resolucijo v celoti najdete na spletni strani fuen.org

Na dnevnem redu letošnjega kongresa so bile tudi volitve novega prezidija FUEN. Loránt Vincze je bil potrjen v funkciji predsedniki, šestčlanski prezidij dopolnjujejo poleg predsednika mladinske organizacije YEN še Daniel Alfreider (Ladinc iz Italije), Bahne Bahnsen (Frizijc v Nemčiji), Gösta Toft (Nemec na Danskem), Olivia Schubert (Nemka na Madžarskem), Nabi Braimtzik (Zahodnotrakijski Turk) und Bernard Gaida (Nemec na Polskem).

Iz vidika Narodnega sveta koroških Slovencev, ter vseh slovanskih manjšin včlanjenih v FUEN zelo obžalujemo, da ni dosegla nadaljnega mandata dr. Angelika Mlinar. Kot nova pridružena članica FUEN je bila sprejeta Slovenska kulturno-gospodarska zveza - SKGZ iz Italije.

Nadalje so delegati potrdili, da bo naslednji kongres FUEN 2023 potekal v Pécs pri Nemcih na Madžarskem, naslednja EUROPEADA 2024, ki jo bojo gostile skupno štiri manjšine, pa v nemško-danski obmejni regiji.