Slika: SLAVNOSTNA PRIREDITEV ob 70-letnici ustanovitve Narodnega sveta koroških Slovencev
Slika: SLAVNOSTNA PRIREDITEV ob 70-letnici ustanovitve Narodnega sveta koroških Slovencev
Slika: SLAVNOSTNA PRIREDITEV ob 70-letnici ustanovitve Narodnega sveta koroških Slovencev
Slika: SLAVNOSTNA PRIREDITEV ob 70-letnici ustanovitve Narodnega sveta koroških Slovencev
Slika: SLAVNOSTNA PRIREDITEV ob 70-letnici ustanovitve Narodnega sveta koroških Slovencev
Slika: SLAVNOSTNA PRIREDITEV ob 70-letnici ustanovitve Narodnega sveta koroških Slovencev
Slika: SLAVNOSTNA PRIREDITEV ob 70-letnici ustanovitve Narodnega sveta koroških Slovencev
Slika: SLAVNOSTNA PRIREDITEV ob 70-letnici ustanovitve Narodnega sveta koroških Slovencev
Slika: SLAVNOSTNA PRIREDITEV ob 70-letnici ustanovitve Narodnega sveta koroških Slovencev
Slika: SLAVNOSTNA PRIREDITEV ob 70-letnici ustanovitve Narodnega sveta koroških Slovencev
Slika: SLAVNOSTNA PRIREDITEV ob 70-letnici ustanovitve Narodnega sveta koroških Slovencev
Slika: SLAVNOSTNA PRIREDITEV ob 70-letnici ustanovitve Narodnega sveta koroških Slovencev
Slika: SLAVNOSTNA PRIREDITEV ob 70-letnici ustanovitve Narodnega sveta koroških Slovencev

SLAVNOSTNA PRIREDITEV ob 70-letnici ustanovitve Narodnega sveta koroških Slovencev

Spoštovani!

Že kar ob začetku bi se rad vprašal: kaj je "core bussiness", kaj naj bi bila osnovna dejavnost, Narodnega sveta?

Ali bi Narodni svet tudi danes ustanovili, kakor pred 70 - imi leti? Ali ne bi bilo koristno, da si ob sedemdesetletnici in ob spominskem letu 2020 postavimo nekaj vprašanj?

Vprašanja bi si pa morali postaviti tudi zaradi številnih neizpolnjenih obljub, tudi državno - pogodbenih, in tudi zaradi masivnega številčnega nazadovanja narodne skupnosti zadnjih 100 let.

Vendar pa istočasno, predvsem na kulturnem področju, prevlada mnenje: "Yes, we can!"

In to bomo videli tudi danes v teku fantastičnega kulturnega programa, za katerega odgovarja s svojo koreografijo Veronika Sommeregger! En velik aplavz in hvala Veronika!

Še nikoli nismo imeli na kulturnem področju toliko kvalitetnih in inovativnih prireditev, kot ravno sedaj.

In tudi znamenitih imen, ki izhajajo iz Južne Koroške, še nikoli ni bilo toliko. Naj omenim za vse ostale samo pisatelja Florjana Lipuša ali pa Martina Kušeja, direktorja največjega avstrijskega gledališča.

In tudi Peter Handke, koroški Slovenec po mami, nobelovec, prejemnik Einspielerjeve nagrade Narodnega sveta in KKZ, skrbi za to, da je naša tematika prisotna na svetovnih odrih in festivalih.

Poleg tega bo Handke prebral v svojem govoru ob sprejetju Nobelove nagrade 10.12. tudi en del litanij - V SLOVENŠČINI!

Najvažnejše je pa vsekakor vsakodnevno, vztrajno delo naših mnogoterih društev in idealističnih kulturnih garačev.

Miselnost "Yes we can" se je uveljavila in tudi misel "Think big again" našim kulturnikom ni tuja.

Videti Shakespearovega Hamleta na naših vaških odrih ni nič posebnega in tukaj v Pliberku so zmogli opero Gorenjskega Slavčka, poleg mnogoterih drugih dejavnosti (terminov je 1.000).

Imamo kar nekaj kulturnih domov, ki omogočajo nemoteno in kvalitetno nastopanje, ki pa tudi ogrevajo. In seveda tudi nekaj stanejo.

 

Spoštovani slavnostni gostje!

V zgodovini Narodnega sveta se zrcali zgodovina in usoda narodne skupnosti! Narodni svet je najstarejša in največja zastopniška organizacija in je vedno bila hrbtenica narodne skupnosti. Predvsem pri Ustavnem sodišču je bila iniciativa v osebi Rudija Vouka mnogokrat naša, ko je šlo recimo za člen VII in naše pravice.

Mislim, da lahko po tej poti nadaljujemo. Z argumenti in dejstvi, istočasno pa ponosno in samozavestno.

Morda malo bolj korajžno, saj so nekateri med nami že utrujeni od utrujenosti in si želijo, da se borimo proti temu, da se ne borimo!

"Shaping the next generation" mora biti naš cilj in v tej zvezi smo pri Narodnem svetu lahko posebno ponosni, da imamo v naših vrstah toliko mladih. Preteklosti se moramo spominjati s spoštovanjem, ampak živimo danes in jutri, zato morata sedanjost in bodočnost biti težišče naše dejavnosti.

Leto 2020, stoletnico plebiscita, rojstni dan Narodnega sveta in z digitalizacijo na novo nastalo situacijo, lahko speljemo na naš mlin.

Da se tudi v bodočnosti zavzemamo za vrednote naših ustanoviteljev, laikov in duhovnikov, za našo domačo besedo, za skupna hotenja in stremljenja. Na področju šolstva, sodstva in uradnega jezika. V tem novem stoletju, po prvih sedemdesetih letih, se moramo na novo postaviti, na novo pozicionirati. Ko so naši predniki ustanavljali Narodni svet, večina ni imela telefonov. Danes mladina niti ne ve, kaj je faks. Napredek se pospešuje in mi ne smemo zaostajati.

Tudi socio - demografska situacija se je spremenila.

Ob ustanovitvi NSKS je bilo navzočih 30% duhovnikov in veliko število kmetov in očetov mnogoštevilnih družin. Zato simbolično pozdravljam med nami duhovnika in dekana Ivana Olipa, sina soustanovitelja NS Janka Olipa, Kališnika, člana organizacije od prve ure. Lahko rečemo tudi, da je ob ustanovitvi kakih 95% narodne skupnosti živelo na koroškem podeželju.

Danes pa živi ogromno število manjšincev v Celovcu, ali celo na Dunaju in Gradcu. Hvala tudi Vam študentje, da ste prišli in dokazali povezanost z narodno skupnostjo.

To nam ogromno pomeni.

Člani narodne skupnosti pa živijo tudi v Hong Kongu, Bangkoku, New Yorku, Oxfordu, Moskvi in Bog ve kje še.

Vse te spremembe so dejstva in bomo morali na to na primeren način reagirati.

Mislim sicer, da je naše jedro ostalo isto, tudi nekatera imena ustanoviteljev Narodnega sveta so med nami in so ista, vendar zahtevajo novi časi nove oprijeme, nove ideje in nove ljudi. Tu mislim seveda tudi na mojo funkcijo.

Ta obletnica je čudovita priložnost, da razmislimo o naši bodočnosti, o našem poslanstvu sledeča desetletja. Da odgovorimo na izzive časa. Sedaj gradimo fundamente za naslednjih 70 let ! Če bomo napravili dober posel, nam bodo nove generacije hvaležne!

In ne pozabimo:

MNOGOKRAT MALE STVARI LAHKO NAREDIJO VELIKO RAZLIKO ! Pomislimo samo na mlado Greto Thunberg! Moramo pa najti prelomno točko!

Bodimo optimisti, ne ponavljajmo, da ne moremo nič.

V tem duhu predlagam za 2020 kreativno delavnico in široko debato o vseh zadevah, ki se tičejo naše narodne skupnosti in naše organizacije! Nekatere stvari bomo morda morali opustiti, druge pa na novo postaviti!

Borimo se bomo proti temu, da se ne borimo!

Bodimo iniciativni, to nam nobeden ne more odvzeti!

Oblikujmo bodočnost, ker v njej bomo živeli!

Bodočnost pa pripada tistim, ki jo oblikujejo.

Torej nam, če jo bomo uspešno oblikovali!

In dovolite mi še eno misel ob koncu:

IN THE END, WE WILL CONSERVE ONLY, WHAT WE LOVE!

Konec koncev bomo ohranili samo tisto, kar ljubimo!

Mislim, da se razumemo!

Hvala za potrpljenje in Vašo pozornost!

 

Nagovor Zdravko Inzko, predsednik NSKS

Slavnostni govor:

Martha Stocker, prejemnica Einspielerjeve nagrade

Glasbeni okvir:

Otroški zbor Zvezdice Danice, Združeni študentski zbor KSŠŠK – KSŠŠG – KSŠŠD, Oktet Suha, MePZ Bilka Bilčovs, Tonč Feinig, Emil Krištof in Štefan Thaler 

Kratki filmi:

Lena Kolter in Dominik Krištof

Gledališke scene:

Marica Hartmann, Angelika Ogris, Milena Olip, Anja Oraže, Roman Roblek, SimonaRoblek, Tamara Sommeregger, Christian Urak, Katharina Pajenk

Režija:

VeroNika Sommeregger

 

Prispevek in intervju s predsednikom Inzkom na Slovenskem sporedu ORF