Slika: „Sodišča morajo postati dvojezična“

„Sodišča morajo postati dvojezična“

Od leta 2013 ministrstvo za pravospodje v prvi vrsti zaradi varčevalnih ukrepov postopno po vsej Avstriji zapira okrajna sodišča. V šestih zveznih deželah so že sklenjeni tozadevni dogovori. Na Koroškem je pogoj za morebitno zapiranje treh okrajnih sodišč Pliberk, Železna Kapla in Borovlje, razširitev dvojezičnega sodstva, poudarja Društvo slovenskih pravnikov na Koroškem.

Koroški pripada zaradi zakonsko zagotovljene dvojezičnosti na treh okrajnih sodiščih še poseben status. Načrt ministrstva predvideva zaprtje petih okrajnih sodišč, med katerimi so dvojezična sodišča Pliberk, Železna Kapla in Borovlje. Zaenkrat, meni predsednik koroškega deželnega sodišča Bern Lutschounig, da se ne bo zgodilo nič, nova zvezna vlada pa da bo to tematiko gotovo obravnavala, poroča Slovenski spored ORF

Petim sodiščem grozi zaprtje