slika: Nedelja
Slika: slika: Nedelja

Sožalje Narodnega sveta ob smrti prijatelja koroških Slovencev

Ob smrti industrialca, dobrotnika in humanista Herberta Liauniga, bi rad izrazil svojo sožalje ženi Evi in sinovoma Petru in Alexandru tudi Narodni svet koroških Slovencev.

Predsednik Zdravko Inzko se je pridružil besedam Jokeja Logarja, prijatelja Liaunigove družine in poudaril, kako važno je, imeti prijatelje in to posebno tedaj, če si član manjšine.

Gospod Liaunig pa ni stal na strani manjšine samo zadnje čase, ko vsi govorijo o dobri klimi v deželi, ampak predvsem v časih, ko smo imeli druge deželne glavarje in ko je bilo orati brazde sožitja in trdo ledino mnogo težje, namreč pred 30-imi leti.

Gospodu Liaunigu se zahvaljujemo za njegovo gostoljubnost, za njegov vzgled, za vso njegovo podporo in odprtost. Zato smo mu podelili več kot zasluženo Einspielerjevo nagrado leta 2002. 

Herbert Liaunig je dokazal, da si tudi v geografsko majhnem prostoru lahko velik človek in svetovljan. To so prepoznali mnogi ljubitelji umetnosti iz cele Avstrije, tako da je postal muzej Liaunig neke vrste širše znana umetniška romarska pot in cilj.

Zdravko Inzko se je pa zahvalil in izrazil sožalje tudi v imenu svoje žene Bernarde, ki je imela v Liaunigovem muzeju kar nekaj nastopov. Vedno je bila sprejeta profesionalno, ampak tudi s prisrčno gostoljubnostjo. Predvsem tudi družina Gregorič, s katero je gospod Liaunig zelo tesno sodeloval. Liaunig je pa imel tudi Kontakte s slovenskimi umetniki iz Koroške in Slovenije.

Muzej Liaunig je postal mejnik, mimo katerega v umetniškem svetu v Avstriji in Evropi ne moreš več. Tako bo ostalo ime Herberta Liauniga v trajnem spominu. 

Mi koroški Slovenci, pa se ga bomo spominjali kot iskrenega prijatelja in dobrega soseda.