slika: www.fuen.org
Slika: slika: www.fuen.org

Spletni pripomoček www.minoritymonitor.eu

Na letošnjem kongresu FUEN v Bratislavi je FUEN predstavila Minority Monitor. To je spletni pripomoček, katerega lahko uporabljajo pripadniki manjšine, ko naletijo na kršenje manjšinskih pravic ali doživijo diskriminacijo. Na spletni strani pa naj bi se delili tudi primeri dobre prakse.

https://www.minoritymonitor.eu/

https://www.fuen.org/de/news/einzelansicht/article/fuen-presents-the-minority-monitor-a-new-online-tool-to-document-minority-rights-breaches/