Slika: Sramotna akcija na Suhi

Sramotna akcija na Suhi

Župan Patrick Skubel manipuliral dvojezičen plakat 

Protest Narodnega sveta koroških Slovencev

 

Župan občine Neuhaus/Suha v okraju Völkermarkt/Velikovec je na občinski spletni strani https://neuhaus.gv.at/news očividno manipuliral.

5. aprila 2024 je v Evropski šoli Šmihel potekal informativni dogodek »Sucht und Gefahr – Zasvojenost in nevarnost«, kjer so poleg občine Neuhaus/ Suha bile soprireditelji še druge občine okraja. Kakor je razvidno iz priloženega posnetka zaslona so na plakatu odstranili slovensko oznako »Suha« za Neuhaus. Župan Skubel je tako - ne prvič  - poskrbel za nezaslišano politično provokacijo, ki ni usmerjena le proti slovensko govorečim občankam in občanom občine,  temveč proti celotni slovenski narodni skupnosti na Koroškem.

To je še toliko bolj obžalovanja vredno, ker je občina v zadnjih letih pridobila odličen ugled na primer z muzejem Liaunig, ki je priznan po vsej Evropi, in z več kot štiridesetletnim mednarodnim delovanjem "Okteta Suha", ki sega daleč prek meja občine. Vendar pa je ta ugled zdaj v resni nevarnosti, da ga župan s svojimi dejanji oškoduje.

Narodni svet koroških Slovencev zato poziva župana Patricka Skubla, naj se v prihodnje vzdrži takšnih provokacij in - tudi v smislu možnosti, ki jih daje Splošni občinski red, da uradno poskrbi za vidno dvojezičnost svoje občine.

To bi bilo 13 let po podpisu memoranduma aprila 2011 več kot primerno.

V občini Neuhaus/Suha so dvojezične oznake v skladu s 3. odstavkom 3. člena 7. člena APD iz leta 1955 in drugimi iz tega izhajajočimi zveznimi zakoni uveljavljene v več krajih, občina pa je vedno spadala v območje dvojezičnega manjšinskega šolstva na Koroškem. Zato bi moralo biti, tako kot je to v navadi v drugih dvojezičnih občinah na južnem Koroškem, dodatno slovensko ime »Suha«, ki se uporablja že od nekdaj, tudi za občino »Neuhaus«, samoumevno. Politične manipulacije in provokacije, kot so v tem primeru, je treba v celoti zavrniti.