slika: kkz
Slika: slika: kkz

Srebrna plaketa za Rosino in Lenarta Katz

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (JSKD) je podelil priznanja za izjemne dosežke v ljubiteljski kulturi. Srebrno plaketo sta med drugim prejela Rosina Katz-Logar in Lenart Katz, kulturnika, ki skrbita predvsem za promocijo in ohranjanje slovenskega jezika in kulture na Koroškem, saj sta „že skoraj pet desetletij stebra kulturnega delovanja v Žvabeku, v občini Suha na avstrijskem Koroškem in širše“, so zapisali pri Javnem skladu ob razglasitvi prejemnikov na začetku leta. Za nagrado ju je predlagala Krščanska kulturna zveza.

Narodni svet koroških Slovencev iskreno čestita.

na sliki z leve: predsednik komisije za priznanja in odličja dr. Tomaž Simetinger, Rosina Katz-Logar, Lenart Katz, v d. direktorice JSKD Metka Šošterič

vir in povezava: volkgruppen.orf.at/slovenci