Council of Europe
Slika: Council of Europe

Stališče k 5. poročilu Republike Avstrije k okvirni konvenciji o zaščiti narodnih skupin

Republika Avstrija je od leta 1998 podpisnica Okvirne konvencije o zaščiti narodnih manjšin. Republika Avstrija je podala peto poročilo k Okvirni konvenciji, ki se nanaša na poročilo iz čertrega cikla preverjanja (Monitoring Cycle).

Narodni svet koroških Slobvencev se je obrnil na Društvo koroških slovenskih pravnikov s prošnjo, da pripravijo ustrezno stališče na poročilo, ki so ga s strani NSKS podredovali Uradu zveznega kanclerja na Dunaju v okviru danega časovnega roka.

Objavljamo resolucijo ministerskega komiteja iz leta 2017,  kot dokumente 5. državno poročilo Republike Avstrije in stališče DSKP - Društva slovenskih koroških pravnikov, katero podpiramo tudi s strani NSKS.