Slika: Stališče k Poročilu o položaju slovenske narodne skupnosti na Koroškem 2020

Stališče k Poročilu o položaju slovenske narodne skupnosti na Koroškem 2020

Dežela Koroška je podala vsakoletno poročilo o položaju slovenske narodne skupnosti na Koroškem 2021. To predpisuje deželna ustava. Pri Društvu koroških slovenskih pravnikov - DSKP so k letošnjemu poročilu podalo stališče in jo posredovali političnim krovnim organizacijam v uporabo. 

Narodni svet koroških Slovencev je to stališče pred sejo deželnega zbora - dne 22. 07. 2021, ko je poročilo na dnvnem redu - posredoval pristojnemu referentu, deželnemu glavarju Petru Kaiserju.

Poročilo najedete na tej povezavi:

poročilo 

K temu poročilu je Narodni svet koroških Slovencev zavzel stališče.