Slika: Stališče NSKS k osnutkom zakonov na področju izobraževanja

Stališče NSKS k osnutkom zakonov na področju izobraževanja

Preko Sosveta za slovensko narodno skupnost pri Uradu zvezenga kanclerja na Dunaju je bil posredovan osnutek novela zakona o Koroških kmetijskih šolah iz leta 1993 ter osnutek novele Koroškega zakona o vzgoji in varstvu otrok. Rok za morebitne pripombe je bil do 8. julija 2020 ali 17. julija 2020.

Narodni svet koroških Slovencev je zaradi konteksta obeh osnutkov v odprtem obdobju podal svoje stališče.