foto: WAFRA
Slika: foto: WAFRA

Zahvala NSKS Verdelu

Dolgoletni predsednik Glasbene šole, prof. Roman Verdel, zapušča v zakonsko določenem roku eno od največjih pedagoških ustanov koroških Slovencev.

Vodstvo šole je Verdel prevzel v težkih okoliščinah leta 1997, ko se je šola iz leta v leto morala boriti za finančna sredstva. Mnogokrat je Roman Verdel moral jamčiti celo s svojimi privatnimi sredstvi. Tu gre posebna zahvala Republiki Sloveniji za finančno podporo in podporo v obliki učnih moči, profesorjev. Nekateri so bili celo filharmoniki.

Zaradi te negotove situacije je bilo leta 2011, ko je bil podpisan kompromis o krajevnih napisih, za pogajalce važno, da dežela Koroška prevzame finančno breme in integrira Slovensko glasbeno šolo, kot neodvisno enoto, v sistem koroških glasbenih šol. Deželni glavar Dörfler, ki je boleči kompromis podpisal, je bil v funkciji še celi dve leti, pa ni naredil nič, da bi dežela prevzela to za manjšino tako važno ustanovo.  Šele za časa Petra Kaiserja, ki je zmagal na volitvah, je prišlo, štiri leta po memorandumu, 2015 do integracije Slovenske glasbene šole. Na žalost, baje tudi zaradi drže Ljudske stranke, je dežela tedaj prevzela od 730 učencev samo 350 in od 42 učiteljev le 16. To število se sedaj zboljšuje, vendar manjka še vedno 60 učnih enot in zato v šoli manjka pouk nekaterih instrumentov, kot so violina ali diatonična harmonika. Izpolnjena tudi ni obljuba tedanjega državnega sekretarja Josefa Ostermayerja, da bo država "sistemsko" prevzela polovico stroškov glasbene šole ("Bund und Land"). 

Ena največjih odlik delovanja Romana Verdela in njegovega profesorskega kadra je bila visoka kvaliteta pouka, saj učenci glasbene šole zmagujejo vsako leto pri številnih tekmovanjih, tudi pri vseavstrijskih državnih prvenstvih. Zelo plodno je bilo tudi povezovanje s krajevnimi kulturnimi društvi, kar je prof. Verdelu še posebno ležalo na srcu. V veselje mu je tudi, da sedemdeset bivših učencev študira glasbo in se zaradi učiteljskega naraščaja ni treba bati. 

Prof. Roman Verdel sicer formalno odhaja v pokoj, vendar smo prepričani, da ne bo miroval in bo na raznih področjih ostal še naprej aktiven in ploden. Narodni svet profesor Verdelu čestita in se mu iskreno zahvaljuje za celoživljenjsko delo.