Slika: Zakon o plebiscitnem daru, dvojezično pravno besedilo

Zakon o plebiscitnem daru, dvojezično pravno besedilo

Narodni svet koroških Slovencev se zahvaljuje in izreče priznanje zveznemu kanclerju Kurzu, pobudniku in podkanclerju Wernerju Koglerju, pravosodni ministrici Almi Zadić in zeleni poslanki Državnega zbora Olgi Voglauer za objavo zakona o plebiscitnem daru 2020 v nemščini in slovenščini.

 

Verjetno od leta 1918, od propada Avstro-Ogrske monarhije, ko je bilo 16 priznanih jezikov, ni bilo takšne objave pravnega besedila, je dejal predsednik Inzko.

 

"Prizadevanja Narodnega sveta koroških Slovencev za priznanje slovenščine kot drugega deželnega jezika na južnem Koroškem se bodo še toliko bolj nadaljevala."