Slika: Zbor narodnih predstavnic in predstavnikov (ZNP) pri Narodnem svetu koroških Slovencev (NSKS) odločno zavrača osnutek zakona o otroškem varstvu

Zbor narodnih predstavnic in predstavnikov (ZNP) pri Narodnem svetu koroških Slovencev (NSKS) odločno zavrača osnutek zakona o otroškem varstvu

Narodni svet koroških Slovencev (NSKS) je na včerajšnji seji najvišjega organa, Zbora narodnih predstavnic in predstavnikov (ZNP), izčrpno obravnaval aktualne teme narodnostne politike.

Z vso odločnostjo NSKS zavrača predloženi osnutek koroške deželne vlade v zvezi z zakonom o otroškem varstvu. Skupno stališče vseh slovenskih političnih organizacij je za NSKS izhodišče za potrebne spremembe v tem zakonskem osnutku.

V predloženi obliki je predvideno, da morajo tudi nosilci privatnih vrtcev obvezno predložiti sporazum z občinami, sicer niso upravičeni do podpor. To bi v primeru nepripravljenosti sklepanja takih sporazumov s strani posameznih občin resno ogrožalo celoten sistem privatnih dvo- in večjezičnih vrtcev ter pomenilo jasen poseg v avtonomijo privatnih nosilcev teh ustanov. Pri zmanjšanju števila otrok na skupino bi to brez ustrezne ponudbe za jezikovno usposobljenega personala pomenilo še večje pomanjkanje itak že manjkajočega osebja za otroško varstvo. Znižanje števila na skupino sicer pomeni iz vzgojno- in jezikovno -pedagoškega vidika napredek, brez zagotovljenih dodatnih sredstev za adaptacije in razširitev obstoječe infrastrukture bi pa to pomenilo jasno nazadovanje pri dvojezičnih skupinah ali več kot resno ogrožanje obstoja le teh.

Podobno, zelo zaskrbljivo sliko kaže razvoj okoli Alpe-jadranske univerze v Celovcu, ki je s septembrom 2022 ukinila masterski študij slovenistike – in to na avtohtonem naselitvenem območju slovenske narodne skupnosti. In to v spominskem letu izseljevanja koroških Slovenk in Slovencev pred 80-imi leti in obeležitvi usodnega »ortstafelšturma« leta 1972.

Nadalje je ZNP obravnaval v obliki letne bilance nadvse uspešno izvedeno Europeado. Ta dogodek, ki je poleg športnega uspeha za ekipi Team Koroška/Kärnten, je žel priznanje in pohvalo širom Evrope, skoraj docela pa ga je zamolčala medijska srenja na Koroškem, pa tudi širom Avstrije.

Tema razprave je bila tudi študija OGM, ki je sicer na »povelje« od zgoraj in deloma tudi od znotraj izpustila najbolj pereče vprašanje skupnega zastopstva, v ostalem pa razkrila vse pomanjkljivosti avstrijske manjšinske politike zadnjih desetletij na skoraj vseh področjih – z izjemo koroške Cerkve.

Z zadovoljstvom in novim upanjem na boljše sodelovanje v zadevah narodnostne politike je NSKS vzel na znanje politični preobrat pri ZSO. Več konsenza znotraj narodne skupnosti in moratorij na sodelovanje v tako imenovani konsenzni skupini skupaj z Heimatdienstom, ki je poljubno obvladoval politiko ZSO v zadnjih letih.

Beseda je stekla tudi o zelo uspešni obnovi kulturnih domov, saj se je v zadnjih dveh letih vložilo v to izredno pomembno infrastrukturo za kulturno delovanje iz različnih finančnih virov skoraj 2.5 milijonov evrov. Večina projektov je zaključena in tudi izfinancirana.

Pri nujno potrebni reformi Zakona o narodnih skupnostih pri NSKS po 11-ih letih praznih obljub upajo na učinkovite premike v smislu vladnega programa in na poglobljeno,  temeljitejšo vsebinsko razpravo namesto načelnih, vnaprejšnjih odklonilnih stališč. To naj bi se odvijalo ob čim širši vključitvi stroke in čim bolj široki vključitvi pripadnikov narodne skupnosti.