Slika: Zelena luč za iniciativo MINORITY SAFEPACK

Zelena luč za iniciativo MINORITY SAFEPACK

Danes je Evropska komisija sprejela odločitev, da vpiše iniciativo Minority SafePack - evropsko ljudsko iniciativo za manjšine v Evropi.

Preberite objavo na spletni strani FUEN v enem od uradnih jezikov FUEN:

https://www.fuen.org/de/news/einzelansicht/article/green-light-for-the-minority-safepack-initiative/