Slika: 30-letnica SGZ

30-letnica SGZ

V torek 13.11.2018 je v tehnološkem parku Lakeside Spitz v Celovcu potekalo praznovanje 30. obletnice delovanja Slovenske gospodarske zveze (SGZ) v Celovcu, krovna organizacija koroških Slovencev na področju pospeševanja in povezovanja gospodarstva.

Narodni svet koroških Slovencev k lepemu jubileju iskreno čestita želi še mnogo uspešnih poslovnih let.

glej vest na https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2947263/

splet: https://www.sgz.at