Slika: Abrakadabra, dvojezična tabla!

Abrakadabra, dvojezična tabla!

V letu poskušanja združenja narodov na Koroškem nas je končno dosegla vesela novica! Občinski svet v Žitari vasi nam je prinesel nov dvojezični napis. V kraju Sele/Sielach, kjer se je Franc Kukovica že leta dolgo boril za postavitev obljubljene dvojezične table, so le-to končno odobrili in jo bodo postavili prav na historičnem datumu 10. 10. 2020. Dogodek bodo spremljali razni mediji in slavnostno bo obiskan, med drugim od predsednikov Republike Slovenije in Avstrije.

Toda kaj naj bi bila naša reakcija? Naj bi nazdravili na uspehe manjšinske politike in praznovali samoumevno tablo? Naj bi z zalepljenimi usti gledali, kako si občina po številnih banalnih akcijah in obsodbah pere roke v herojski nedolžnosti in vabi še visoko reprezentanco?

Franc Kukovica se je že pred leti začel boriti za to tablo, šel skozi vsako možno instanco, na koncu so ga celo obtožili, da je z nalepko na enojezično tablo poškodoval občinsko lastnino. Občina Žitara vas se je ves čas močno branila postavitve dvojezične table, zdaj, ko se temu ne morejo več izogniti, pa bodo v največji meri inscenirali dogodek postavljanja table, in to še desetega oktobra. Največja svinjarija pa je to, da hočejo dogodek prikazati kot znak »dobrega sožitja« – po tem, ko so Franca Kukovico preganjali po sodiščih.

Lepo je, da bodo končno postavili zakasnelo tablo. To je pa tudi že vse, kar je lepega. Pravno gledano bi morala občina Žitara vas v Selah (16,65% slovenskogovorečega prebivalstva) že zdavnaj (2011) postaviti dvojezičen krajevni napis. Tega niso storili, kar je le ena izmed mnogih takšnih kršitev zakona na Koroškem. Leta 2017 je EL vložila predlog za dvojezično tablo, ki ga je občinski svet odklonil. Ostaja vprašanje, zakaj je leta 2020 nenadoma prišlo do spremembe stališča.

Da bodo navedeni dvojezični napis zdaj postavili, res ni bogve kak dosežek - po določitvi 2011 praviloma manjka še nad sto tabel. Če bi se vzelo vas Sele/Sielach kot merilo, pa vsaj 37 dodatnih dvojezičnih napisov.

Če dejansko mislijo narediti korak v pravilno smer, (torej v to, da koroške Slovenke* in koroški Slovenci* uživajo iste pravice kot nemškogovreči,) bi bilo najmanj potrebno, da poleg table v Selah postavijo vsaj še ostalih 37 napisov v krajih, kjer je delež slovenskogovorečih isti ali višji kot v Selah/Sielach. V tem smislu od župana, predsednikov in vseh navzočih »slavnostnega« postavljanja table v Selah zahtevamo, da iskreno spoštujejo zakonodajo in drugi deželni jezik ter ga ne izkoriščajo le za medijsko pokrito inscenacijo dobrega sožitja.

 


Klub slovenskih študentk in študentov na Koroškem