Slika: Bolj ko je bil kraj “slovenski”, bolj se je število prebivalcev v njem zmanjševalo

Bolj ko je bil kraj “slovenski”, bolj se je število prebivalcev v njem zmanjševalo

Slovenska manjšina na avstrijskem Koroškem se zaradi odselevanja zmanjšuje, kaže predstavljena študija javnomnenjskega inštituta OGM. Glede na izsledke raziskave se na dvojezičnem območju v Avstriji zmanjšuje tudi raba slovenščine v vsakdanjem življenju. Še vedno se uporablja predsvem doma in v cerkvi, vse mnaj pa v uradih. 

 

Članek "Primorski dnevnik", 29.03.2023