Slika: Čezmejni projekt dokumentacije slovenskih ledinskih in hišnih imen izbran med 30 primerov dobre prakse

Čezmejni projekt dokumentacije slovenskih ledinskih in hišnih imen izbran med 30 primerov dobre prakse

Čezmejni projekt dokumentacije slovenskih ledinskih in hišnih imen na Zgornjem Gorenjskem in Koroškem je na razpisu Cultural Heritage in Action izmed 121 prispelih vlog bil izbran med 30 primerov dobre prakse, ki jih je evropska komisija „Commission SWD – European Framework for Action on Cultural Heritage“ predstavila v svojem katalogu. Projekt so projektni partnerji na Zgornjem Gorenjskem vložili skupno s SNI „Urban Jarnik“ in partnerji na Koroškem.

Vir in več na volksgruppen.orf.at/slovenci

Kolo trajnostnega razvoja 

Culture for cities and regions - Home (culturalheritageinaction.eu)

Čezmejni projekt dokumentacije slovenskih ledinskih in hišnih imen na Zgornjem Gorenjskem in Koroškem