Slika: Društveno življenje

Društveno življenje

Tedensko v Novicah pregledujem prireditve naših društev po Koroškem. Vedno znova sem pozitivno začuden nad številom prireditev. 

Vsak posameznik, ki je že kdaj organiziral prireditve, pozna s tem povezano delo. Potrebno je pripraviti dolgoročni načrt programa za prihodnje leto, podrobni načrt za vsako posamezno prireditev ter financiranje.

Osebno sem blagajnik Slovenskega kulturnega društva v Globasnici in sem pristojen za finance društva. Večji del finančnih sredstev pridobivamo od podpornikov in iz državnih virov republike Avstrije in republike Slovenije.

Odbor je ključnega pomena za uspešno delovanje društva. S predsedstvom zasigura obstoj in aktivno delovanje ter posledično zanimiv program. 

Dolgoročno in navdušeno delovanje društva je po moji presoji zgolj možno, če je odgovornost za posamezne prireditve razdeljena na različne osebe. Ob tem je potrebno, da sodeluje ustrezno število odbornikov in da je vsak posameznik zagnan in zanesljiv. V kolikor to uspe je delo v društvu pravo veselje.

Delovanje društva in posledično tudi prireditve društva odločilno prispevajo k obstoju slovenskega jezika na avstrijskem Koroškem. Mislim, da so priprave oz. vaje na prireditve bistveno važnejše od dejanske uprizoritve. V tem sklopu nastopajoči (zbor, igralska skupina, lutke ...) izobražujejo slovenski jezik in s tem utrdijo znanje jezika ter krepijo svojo identiteto kot del slovenske narodne skupnosti. 

Upam, da so člani in posebno odbori društev postavljeni tako, da imajo veselje pri ustvarjanju. Obseg vloženega truda ni odločilen, temveč dejstvo, da je skrb za letni program razdeljena na več oseb. Vsem, ki še niso na katerikoli način povezani s kakšnim društvom, iz izkušenj priporočam sodelovanje pri društvu, neglede ali je to kulturno ali športno.

 

Danijel Gregorič, 26.03.2019