slika: https://i-love-eu.com
Slika: slika: https://i-love-eu.com

Evropske volitve 2019

Pred petimi leti, ko je koroška Slovenka na izglednem mestu kandidirala za sedež v Evropskem parlamentu in ga tudi dosegla, je bilo vprašanje dokaj jasno. Seveda gremo volit in volimo koroško Slovenko. Morda smo leta 2014 z mislijo kvečjemu malce postali pri vprašanju, kateremu od treh kandidatov Korošcev bi dali svoj glas. No, sen o evropski Indiji Koromandiji za Korošce je medtem zletel mimo.

Pri letošnjih evropskih volitvah sicer kandidira angažirana koroška Slovenka Olga Voglauer na listi avstrijskih Zelenih, vendar žal na neizglednem mestu. Tako se koroški Slovenci torej ne bomo mogli usmeriti toliko po narodni ali regionalni pripadnosti, temveč bomo v večji meri odločali po svojih svetovnih nazorih in osebnih političnih preferencah.

Prav to pa enkrat več kaže na to, kako pomembno je, da se kot manjšinska skupnost politično etabliramo še tudi na drug način in ne le preko večinskih strank. Na način, ki zagotavlja zastopanost na političnem prizorišču neglede na to, ali se ravno najde kaka kandidatka ali kandidat na listah političnih strank. Ni si bilo težko izračunati, da takega obilja kot v zadnjem mandatnem obdobju ne Korošci, še manj pa koroški Slovenci, ne bomo mogli uživati dolgo, kaj šele vedno.

Pri teh volitvah koroški Slovenci na avstrijski ravni pač nimamo nobenega izglednega kandidata. Pa bi ga, tako predpostavljam, prav radi imeli. Kandidata, ki je odgovoren manjšini in ji je dolžen tudi zagovor o svojem delu. Dela za takega kandidata je še vedno dovolj.

V Evropi je prisotnih nad 400 manjšin, vsak sedmi Evropejec je pripadnik avtohtone manjšine ali govori kak regionalni ali manjšinski jezik.

Še vedno evropske manjšine zahtevajo več posluha in vpliva v evropskih regijah in državah, pa tudi v evropskih institucijah samih. Pobuda Minority SafePack, na katero se opirajo upi evropskih manjšin, je uspela in jo bo morala obravnavati Evropska komisija. Danes, dobro leto po uspešno vloženi pobudi, na to sicer še vedno čakamo. Že zaradi tega je pomembno, da Evropo okrepimo, ji damo demokratičen znak, da živimo in hočemo obstati s svojim jezikom in kulturo, pa tudi kot politični subjekt, ki ga je potrebno upoštevati.

In čeravno ne na avstrijski listi, pa vendarle ponovno kandidira v Evropski parlament tudi koroška Slovenka Angelika Mlinar, od katere - če bo seveda uspela - lahko pričakujemo posluh in angažma za naše teme na evropski ravni.

Še zlasti zaradi tega, ker se v zadevah manjšinskih pravic na rodno Avstrijo ne moremo zanašati, ugotavljam, da je za koroške Slovence in Slovenke dodatna zaščita na evropski ravni zelo pomembna.

Gremo torej in volimo naš evropski parlament, da nam ne odpove še ta varovalka.

Mag.ª Sonja Kert-Wakounig, 29.04.2019