Slika: Minority Safe Pack Initiative

Minority Safe Pack Initiative

15.oktobra je bil velik dan evropskih narodnih skupnosti. Pred Evropskim Parlamentom smo predstavili evropsko civilno pobudo, prvo te vrste, ki ima za cilj boljšo zaščito avtohtonih etničnih manjšin v Evropski Uniji.

Dimenzija tega uspeha je vidna šele, ko se postavi zadeva v kontekst. Pot do te predstavitve je bila polna izzivov in težav. FUEN (Federalistična unija evropskih narodnosti) si je morala izboriti pravico do civilne pobude na Evropskem Sodišču in zbrati milijon podpisov v najmanj 7mih državah članicah.

Zato je uspeh še slajši, saj je uspelo zbrati 1.123.422 podpisov v 11 državah članicah.

V debati z Evropskimi inštitucijami in z Evropskimi poslanci je bilo jasno videti, kako močno voljo do preživetja in razvoja imajo pripadnice/ki manjšin v Evropi. Temu se niti Evropska Komisija, niti države članice ne bodo mogle izogniti.

Jasno je tudi, da se bo FUEN z vso svojo energijo naprej zavzemala za uzakonitev zahtev civilne pobude MSPI.

Posamezna narodna skupnost je odvisna od »velikodušja« države v kateri se je znašla iz kateregakoli zgodovinskega razloga. Kako usodno je to lahko za narodno skupnost vemo mi Koroški Slovenci zelo dobro.

Samo v povezavi in sodelovanju z drugimi manjšinami postanemo faktor, ki se ga ne more spregledati!

 

 

Dr.in Angelika Mlinar