Slika: Multikulturalizem uspe ob spoštovanju lastnih vrednot

Multikulturalizem uspe ob spoštovanju lastnih vrednot


Iz šolskih let mi je ostal živo v spominu nasilen napad na sošolca, ki je po tem krvavel v obrazu.  In to samo za to, ker je javno uporabil slovenski jezik. To je bil čas, ko so demagoški zloduhi stigmatizirali slovensko besedo, mejo prenesli v glavo, nosili očala zaslepljene s predsodki in kakor vodji sekt odvajali prebivalstvu strah v kosti.

Danes kot učitelj imam pred sabo pretežno mlade svetovljane, ki so odložili ideološka očala. Zgornji Korošci se prekopajo skozi tečaj slovenščine. Brez meja navezujejo preko mreže stike. Potujejo preko Evrope in sklepajo prijateljstva. Preko ErasmusPlusa (sklada Evropske unije) opravljajo prakso in prve korake na delovnem mestu v tujini.

Zgodovinska prelomnica. Kaj se je vmes le zgodilo? Padel je Berlinski zid in z njim simbolično pokopal stare ideologije, ki so bile značilne za preteklo stoletje. Elektronska tehnologija omogoča spoznavanja preko kontinentov in vseh pregraj. Evropa je odprla krila in vzela tudi nekdanje države sovjetske unije v objem. Poleg tega zaznamuje zapad moderno preseljevanje narodov. Pešpot ali preko ladij priroma množica beguncev in izcimijo se karavane gladujočih, ki ničesar nimajo kaj za izgubiti na poti v novi zapadni raj.

Opažam mladino, ki je vzgojena v odprtem, liberalnem in prosvetljenem duhu. Brez odpora in s previdnim pomislekom se srečajo z drugimi. Strah pred tujim so odložili pretežno na mreži ali v čezmejnih podajanjih rok. Vrnitev nacistične ideologije podpirajo le sporadični nasilni izbruhi »tujih« in če odgovorni zanemarjajo siromake v lastnih vrstah. Potem se predramijo tudi s pomočjo starejše generacije zaprašene ideologije in strah pred tujim.

Supermarket vrednot. Na splošno se pri mladini širi dobronamerna toleranca. O vzgojenih vrednotah se kritično pozanimajo in reflektirajo. Vrednote ne dobijo več absolutnega stanja in se jih lahko izmenjaš, ignoriraš ali pa znebiš. To zadeva tudi narodnost in jezik. Moderno postane izbira vrednot iz veleponudbe supermarketa in si tako sestaviti svojo vrednostno piramido, ki pa ne (potrjena) stoji na nepremakljivih tleh.

Avstrijski židovski filozof Martin Buber (1878-1965), zastopnik dialoškega principa«, ima daljnogleden in za današnji čas primeren pogled na družbo: »Človek postaja Jaz ob Tebi« (»Der Mensch wird am Du zum Ich«). V tem primeru naj se človek odpre bližnjemu s tem, da se odpove vnaprej fabriciranim mnenjem in rezervirani drži do sočloveka. Tako je zmožen do pravega srečanja in dialoga. Obratno: Ni možen Ti, brez Jaz-a. Ta »Jaz« potrebuje identiteto, ki mu daje oporo. K identiteti spadajo vrednote kot jezik, vera, kultura ipd. Ob spoštovanju lastnih vrednot postane človek odprt za enakovreden dialog, razvije sporazumno toleranco in postavi izmenjavo mnenj na višjo raven. Multikulturalizem le uspe ob spoštovanju lastnih vrednot. To velja tudi za še tako majhno narodnost in njen jezik.

 

Peter Fantur, 04.03.2019